học kế toán xây dựng

  1. C

    LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA

    LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, XÂY DỰNG TẠI HÀ NỘI: * Lớp Học kế toán xây dựng, xây lắp - Học phí: 1.750.000đ/hv - Thời gian: 20 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30 I> Nội dung khóa học kế toán xây lắp, xây dựng: 1. Học lý thuyết nâng cao về các hoạt động...