học làm báo cáo

  1. khanhbinhthainguyen

    Hướng dẫn thực hành kế toán

    Kế toán trưởng đã nghỉ hưu. Nhận hướng dẫn học kế toán trên chứng từ kế toán thực tế bằng phần mềm kế toán hoặc excel về báo cáo thuế, báo cáo quyết toán năm, lập sổ sách, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội, cân đối hóa đơn mua vào - bán ra của các loại hình doanh nghiệp: SX,TM, XD, XL DV và các...