học làm ke toán thuế

  1. N

    Trợ giúp học nghề kế toán thuế

    Qua bao nhiêu năm, kể từ ngày mới ra trường. Lấy chồng, sinh con, cuộc sống mưu sinh, vừa làm kế toán viên vừa ấp ủ một ngày nào đó mình sẽ trở thành kế toán thuế Rồi, cuộc sống cứ thế trôi, sinh 1 con, rồi 2 con và đã 10 năm trôi qua, m vẫn mãi là kế toán viên Nhưng hiện tại, con đã lớn, mình...