học trung cấp kế toán 1 năm

  1. T

    Học Gấp Trung cấp kế toán có lớp mới vào tháng 5-2017

    Học Gấp Trung cấp kế toán có lớp mới vào tháng 5-2017 Với tốc độ phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay, mỗi năm có hàng nghìn doanh nghiệp mới mở, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của ngành kế toán càng ngày càng cao và có cơ hội phát triển mạnh. Kế toán có vai trò đặc biệt không thể thiếu...