học xuất nhập khẩu thực tế

  1. Giáo Dục Việt Nam

    Lớp học khai hải quan điện tử Vnaccs/vcis - Xuất Nhập Khẩu.

    SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HÀ NỘI TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU - KHAI BÁO HẢI QUAN --------*------*-------- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN ĐIỆN TỬ. Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học khai hải quan điện tử và thi...
  2. N

    Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế tại cảng

    Khai giảng khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế tại cảng Mọi chi tiết xin liên hệ: Holine: 0969 86 86 44 (Ms Huệ) Mail: huent@giaoducvietnam.edu.vn Skype: huemanh9495 I.MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Hiểu được quy trình và thực hiện tốt các công việc trong hoạt động xuất nhập khẩu. - Nắm vững...