hóa đơn điện tử vnpt

 1. S

  Ưu điểm của hóa đơn điện tử VNPT so với hóa đơn giấy

  Với nhiều tiện lợi do Hóa đơn điện tử VNPT mang lại thì theo Tổng cục Thuế hiện đã có khoảng 300 Doanh nghiệp đăng ký tạo lập và sử dụng hoá đơn điện tử VNPT. Giải pháp hóa đơn điện tử VNPT Ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử VNPT – Giảm chi phí in...
 2. H

  Other Hướng dẫn Doanh nghiệp đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử

  Để cơ quan Thuế có thể kiểm soát được các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã đề xuất quy định bắt buộc đến năm 2018 các DN phải sử dụng Hóa đơn điện tử. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý...
 3. H

  Other Hóa đơn điện tử VNPT - Giải pháp minh bạch về thuế

  Sử dụng Hóa đơn điện tử là một trong những biện pháp hữu hiệu cho việc đẩy mạnh công cuộc cải cách thủ tục hành chính về Thuế thời gian qua Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương...