hóa đơn điện tử vnpt

  1. S

    Ưu điểm của hóa đơn điện tử VNPT so với hóa đơn giấy

    Với nhiều tiện lợi do Hóa đơn điện tử VNPT mang lại thì theo Tổng cục Thuế hiện đã có khoảng 300 Doanh nghiệp đăng ký tạo lập và sử dụng hoá đơn điện tử VNPT. Giải pháp hóa đơn điện tử VNPT Ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử VNPT – Giảm chi phí in...