hợp tác chứng chỉ kế toán

  1. M

    Công ty dịch vụ kế toán cần hợp tác với người có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc kiểm toán

    Chào tất cả mọi người Hiện công ty mình đã hoạt động được 3 năm ở TPHCM và đã đi vào ổn định với lượng khách hàng ngày càng tăng. Trước đó có hợp tác với một người để đủ điều kiện xin hành nghề kế toán. Nhưng bây giờ người đó rút nên công ty mình đang cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước 2018...
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video