hưỡng dẫn sử dụng máy chấm công

  1. Điện Máy Long Vân

    Other HƯỠNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀN CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39 – BƯỚC 1 CÀI ĐẶT PHẦN MỀN

    1 ) Cài đặt phần mềm WISEEYE ON39 Nhấn chuột phải vao file WISEEYE ON39.exe Và chọn OPEN => Chọn NEXT => Bấm FINISH 2 ) Đăng Nhập phần mềm Sau khi cài đặt thành công à biểu tượng phần mềm hiện lên : Nếu đang sử dụng window 32 bit thi nhấp vảo biểu tượng này : Nếu đang sử dụng window 64 bit...