in phieu nhap xuat

  1. H

    Phần mềm nhập xuất, in phiếu nhập, xuất đơn giản

    Phần mềm nhập xuất tồn https://drive.google.com/file/d/0B8-bSrJWv6eIN3FSeV9GTU81Uzg/view Phần mềm có thể chứa được hàng triệu hàng mà chạy rất mượt. Bạn nào cần thì comment để mình gửi mail link nha. Phần mềm gồm có: - Hồ sơ cty. - Danh mục khách hàng. - Danh mục hàng hóa. - Nhập hàng & in...