kế toán bắc ninh

  1. B

    [BẮC NINH] - TUYỂN DỤNG – 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

    [BẮC NINH] - TUYỂN DỤNG – 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Công ty TNHH C-Tech (Cty Hàn Quốc) Lô 4, KCN Tiên Sơn (KV mở rộng), Từ Sơn, Bắc Ninh Mô tả: § Theo dõi và quản lý công nợ § Theo dõi quản lý, thu chi, báo cáo các luồng tiền hàng ngày cho giám đốc § Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn...