#kế toán bán hàng

  1. H

    CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG EPACIFIC TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN

    Công ty TNHH Viễn thông ePacific (hay còn gọi là ePacific Telecom), chuyên doanh trong lĩnh vực cho thuê các hệ thống và ứng dụng CNTT & Viễn thông ở cả hai dạng thức Thuê mua và Thuê bao. Hiện nay, chúng tôi đang rất cần nhân lực Kế toán trong hoạt động kinh doanh đang ngày càng mở rộng của...