kế toán dịch vụ - báo cáo tài chính

  1. KẾ TOÁN THUẬN VIỆT

    Tuyển kế toán làm việc tại Bình Thạnh

    TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kế toán thuế Thuận Việt chuyên thành lập doanh nghiệp, đại lý thuế, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán thực hành. · Làm việc giờ hành chánh, chế độ BH phúc lợi đầy đủ. . Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán · Kinh nghiệm <1 năm, sẽ được đào tạo hướng dẫn...