kế toán dịch vụ - báo cáo tài chính

  1. KẾ TOÁN THUẬN VIỆT

    Tuyển kế toán làm việc tại Bình Thạnh

    TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kế toán thuế Thuận Việt chuyên thành lập doanh nghiệp, đại lý thuế, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán thực hành. · Làm việc giờ hành chánh, chế độ BH phúc lợi đầy đủ. . Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán · Kinh nghiệm <1 năm, sẽ được đào tạo hướng dẫn...
  2. C

    Kế toán thuế ngoài giờ - Báo cáo tài chính xong mới nhận thù lao

    Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, thành lập công ty, miễn phí kê khai 3 tháng đầu tiên cho doanh nghiệp mới hoạt động. Kinh nghiệm đào tạo học viên lâu năm, tuyển học viên đào tạo miễn phí. Tuyển đại lý Cks Newca Hà Nội - Liên Hệ : 0983-380-397