kế toán đối với doanh nghiệp mới thành lập

  1. N

    Nhận làm Báo cáo, quyết toán thuế, Kế toán trưởng bán thời gian 0979861586/0989532048

    Kính gửi Quý Công ty! Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc thuê kế toán thuế ngoài giờ hành chính là rất hợp lý bởi: - Vì Quý Công ty chưa có nhân viên kế toán làm thành thạo các báo cáo thuế, báo cáo tài chính. - Tiết kiệm chi phí so với việc thuê kế toán làm việc trực tiếp tại doanh...