kế toán kiểm toán

  1. D

    Dịch vụ kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp

    Công ty TNHH CAF Việt Nam (“CAF Việt Nam”) là tổ chức chuyên nghiệp cung vấp dịch vụ tư vấn đầu tư, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, kế toán, tư vấn quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ và giải pháp công nghệ thông tin. Được thành lập từ năm 2011, với phương châm hoạt động “Cam kết tận tâm phục...
  2. K

    Địa chỉ học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

    Bạn có đủ kiến thức về Hạch toán các nghiệp vụ kế toán nhưng chưa có kỹ năng, kinh nghiệm thực tế về công việc của một người kế toán? Bạn đã học kế toán nhưng một thời gian không làm kế toán hiện tại đã quên hết kiến thức kế toán Bạn là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán...