ke toan cho doanh nghiep vua va nho

  1. D

    Other PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

    Giá Sản Phẩm Sapro Accounting . 1. Đơn vị doanh nghiệp. STT Sản phẩm Số Lượng (bản) Thành Tiền (VNĐ) Mô tả sản phẩm Đào tạo Hướng dẫn 1 Asean Sapro 1.0 01 2.500.000 TM – DV Trực tiếp tại khách hàng 2 Asean Sapro 2.0 01 3.000.000 TM – DV – SX – XD 2. Đơn Vị Làm Kế Toán Thuê – Cá Nhân...