kế toán nhà nước

  1. linhlinh09

    học kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu?

    Học kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu Căn cứ vào Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 * Lớp học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh Thi...
  2. G

    Học lớp KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ở Hồ Chí Minh

    Khóa học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh Thi cấp chứng chỉ của Học viện Tài Chính Hotline: 0902. 86 86 49 – Ms.Linh - Phòng đào tạo (Miễn phí học lại,thi lại, bảo lưu) Căn cứ vào Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính - sự...