#ketoan#xaydung

  1. T

    TUYỂN TRƯỞN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - XÂY DỰNG

    ❤️HÀ NỘI -TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Địa chỉ: Cầu Giấy - Hà Noi Lĩnh vực hoạt động : Công ty HÀN QUỐC chuyên về thi công lắp đặt hệ thống điện cho các nhà máy ở Vn CẦN TUYỂN : FINANCE MANAGER ‼️Yêu cầu : > 10 năm kinh nghiệm làm về tài chính kế toán Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm về...