kho

  1. MngSale01

    Phần mềm quản lý NPP, Kho, Bán hàng

    I. Giới thiệu: – Với hệ thống kế toán bán hàng người quản lý có thể quản lý các thông tin như: + Quản lý nhập xuất tồn của các kho hàng hóa. + Quản lý số lượng hàng đã đặt hàng ở công ty và số lượng hàng đã nhận được từ công ty cho các đơn đặt hàng. + Quản lý nhập xuất hàng khuyến mãi...