khóa học kế toán tổng hợp cơ bản

  1. T

    Khóa học kế toán tổng hợp cơ bản - Thực hành trên sổ sách, chứng từ sống

    Lớp học thực hành kế toán tổng hợp cơ bản do DaoTaoKeToanQuanTri.com tổ chức giúp học viên có cơ hội thực hành kế toán tổng hợp trên Excel và Phần mềm kế toán hiệu quả nhất. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN – Bạn là sinh viên mới ra trường, đã nắm vững nguyên lý kế toán, bạn muốn lựa chọn 1 khoá học kế toán...