khóa học

  1. kinhtetc

    Khai giảng các khóa học nghiệp vụ kế toán ngắn hạn.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN -*- VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR) TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU --------*------*-------- TỔNG KHAI GIẢNG TPHCM: 13/04/2018 - BIÊN HÒA: 14/04/2018 CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN Giảm 10% cho học viên đăng ký tại Thủ...