kỳ thi cấp chứng chỉ đại lý hải quan

  1. Giáo Dục Việt Nam

    Lớp học khai hải quan điện tử Vnaccs/vcis - Xuất Nhập Khẩu.

    SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HÀ NỘI TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU - KHAI BÁO HẢI QUAN --------*------*-------- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN ĐIỆN TỬ. Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học khai hải quan điện tử và thi...