lam bao hiem

  1. J

    làm báo cáo thuế, miễn phí làm bảo hiểm giá rẻ tại tphcm (sài gòn)

    I. Các công việc chúng tôi sẽ làm khi các bạn đến với chúng tôi: 1. Hàng tháng - Xem xét và kiểm tra chứng từ, hóa đơn được cung cấp. - Kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế...