lap tien do

  1. T

    Hướng dẫn nhập dữ liệu từ excel vào phần mềm dự toán Delta

    Kính gửi: Quý Khách Hàng tham khảo bài viết. "Hướng dẫn nhập dữ liệu từ excel vào phần mềm dự toán Delta" Đây là tính năng rất mạnh của chương trình. Tính năng này giúp người dùng chuyển đổi, một file dự toán được lập thủ công từ excel hoặc 1 file dự toán chạy từ các phần mềm khác sau khi đã...