lợi ích của phần mềm

  1. S

    Lợi ích của phần mềm quản lý phân phối DMS

    Giải pháp quản lý hệ thống phân phối DMS là phần mềm không thể thiếu hiện nay. Lợi ích của phần mềm quản lý phân phối giúp đồng bộ dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất đến các điểm phân phối và bán lẻ. Nhờ vào phần mềm quản lý phân phối mà giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình...