lion software

 1. L

  ERP Quản lý hệ thống

  (y) Phân hệ này gồm các tính năng và chức năng sẽ hỗ trợ việc khởi tạo và định nghĩa những tiêu chí sẽ sử dụng chung như quản lý người sử dụng, quản lý số liệu, quản lý các danh mục dùng chung, thực hiện các khai báo ban đầu, làm nền tảng hỗ trợ việc quản trị hệ thống cho các phân hệ khác trong...
 2. L

  ERP Kế toán Tổng hợp

  Kế toán Tổng hợp Phân hệ này đóng vai trò trung tâm kết nối dữ liệu với các phân hệ khác để thực hiện tổng hợp số liệu, lên các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của nhà nước và các báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị theo các mẫu đặc thù do người sử dụng...
 3. L

  Phần mềm kế toán LION SOFTWARE

  Tên công ty Tên tiếng Anh Giấy CN ĐKKD Tài khoản Mã số thuế Giám đốc Công ty Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Fax E-mail Home page : Công ty Cổ phần CNTT Vua Sư Tử. : LION IT Company. : Số 4103011139 ngày 20/08/2008 của sở KH & ĐT Tp HCM. : Số 53321269 tại Ngân Hàng Á Châu, Chi nhánh Tp Hồ Chí...