máy chấm công vân tay

  1. Điện Máy Long Vân

    Other Hưỡng Dẫn Sử Dụng Phần Mền Chấm công Wise Eye On 39 – Bước 2 Khai báo và kết nối

    1 ) Khai báo máy chấm công => Từ menu Máy chấm công à Khai báo máy chấm công =>Chọn thêm mới : Tên máy : nhập tên máy ( Vd : máy 1 , máy 2 , máy 3 ….) Số máy (ID) : chọn theo ID máy chấm công ( VD : 1 , 2 , 3 ….) Loại kết nối : chọn TCP/IP Đia chỉ IP : nhập địa chỉ IP của máy chấm công...