neobms

  1. N

    Other Phần mềm quản lý chung cư cao cấp neoBMS

    Phần mềm quản lý tòa nhà neoBMS là giải pháp hệ thống quản lý tòa nhà, khu chung cư, khối cao ốc văn phòng… được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật giàu sáng tạo, chuyên môn cao. Các phân hệ quản lý phần mềm quản lý tòa nhà neoPMS Phân hệ quản lý khách hàng: giúp quản lý thông tin chi...