nhân viên kế toán

  1. T

    [QUẬN 2 - TP. HCM] - TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC KT TỔNG HỢP 1. Kiểm tra hóa đơn chứng từ; 2. Ghi tăng TSCĐ và tính khấu hao; Ghi tăng CCDC và tính phân bổ; 3. Lập UNC cho những khoản chi thuộc văn phòng chung; 4. Nhận lại hồ sơ ngân hàng để lưu và chuyển hóa đơn GTGT cho kế toán thuế; 5. Lập hồ sơ vay và trả nợ ngân hàng; đối...
  2. P

    ĐÔNG HƯNG GROUP - TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÓ KINH NGHIỆM

    Mô tả công việc - Theo dõi thu, chi nội bộ trong Công ty. - Theo dõi công nợ khách hàng, nhập xuất tồn kho Công ty - Theo dõi chấm công, lập bảng lương nhân viên Công ty - Hỗ trợ nhân viên kinh doanh, marketing - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định - Và các việc khác do kế toán trưởng giao...