nhận khai báo thuế tại bình dương

  1. N

    NHẬN KHAI BÁO CÁO THUẾ TẠI BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ CHỈ TỪ 200.000

    Nhận khai báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, gỡ rối sổ sách, thành lập HS ban đầu, đổi GPKD, giải thể... Vv tại Bình Dương. Làm kế toán trên phần mềm chuyên nghiệp misa, smartpro. Tư vấn thuế miễn phí.. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán quy...