nhận làm sổ sách kế toán tại bình dương

  1. N

    DICH VỤ KHAI BÁO THUẾ TẠI BÌNH DƯƠNG CHỈ TỪ 200.000

    Tôi nhận làm: Báo cáo thuế, gỡ rối sổ sách, báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp. - Với Kinh nghiệm hơn 7 năm làm kế toán kế toán tổng hợp – kế toán thuế - chuyên viên tư vấn kế toán thuế cho gần 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều lĩnh vực trên địa bàn HCM - Bình Dương, và...
  2. N

    NHẬN KHAI BÁO CÁO THUẾ TẠI BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ CHỈ TỪ 200.000

    Nhận khai báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, gỡ rối sổ sách, thành lập HS ban đầu, đổi GPKD, giải thể... Vv tại Bình Dương. Làm kế toán trên phần mềm chuyên nghiệp misa, smartpro. Tư vấn thuế miễn phí.. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán quy...