nhận sổ sách kế toán về nhà làm

  1. N

    Dịch vụ khai báo thuế, nhận sổ sách kế toán về nhà làm

    Chào anh/chị! Em ở Vĩnh Long muốn tìm công việc kế toán để nhận về nhà làm. Anh/ chị nào cần em giúp hoặc có thể cho em đi theo phụ giúp các công việc kế toán làm tại nhà của anh/chị. Em làm được các công việc như: lập các báo cáo tháng, quý, năm, bảng kê VAT đầu ra, đầu vào, tờ khai thuế...