nhập liệu

  1. F

    Tuyển nhân viên nhập liệu (dữ liệu tài chính, chứng khoán)

    FireAnt Jsc tuyển nhân viên nhập liệu cho trang web stockbiz.vn và fireant.vn của công ty. Nội dung nhập liệu: - Tin tức tài chính, chứng khoán - Hồ sơ doanh nghiệp - Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết Yêu cầu: - Có kỹ năng tốt về soạn thảo văn bản trên máy tính - Đọc hiểu các tiêu...