ôn thi cpa

  1. Manabox2

    Ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán online duy nhất chỉ có tại Gonna Pass

    Hiện tại kì thi Chứng chỉ hành nghề kế toán sẽ được diễn ra vào tháng 12. Các thí sinh sắp tham dự kì thi sẽ bước vào đợt ôn thi nước rút để có thể vượt qua được kì thi. Với sologan: HỌC BẰNG CÁCH ĐẶT CÂU HỎI Gonna Pass là website đầu tiên xây dựng dựa trên nhu cầu ôn thi các chứng chỉ kế...