phan mem du toan

  1. thaoly2807

    Other Phần mềm quản lý công trình, thầu xây dựng

    Phần mềm Quản lý dự án, lập tiến độ thi công, dự toán xây dựng được Mekong Soft tạo ra nhằm mục đích tự động hóa việc điều tiết tiến độ thi công trong xây dựng và dự đoán chi phí, phương án kinh tế, dự toán báo giá, dự toán trúng thầu, dự toán giao thầu, thầu phụ, nhân công, vật tư xây dựng của...
  2. T

    Hướng dẫn nhập dữ liệu từ excel vào phần mềm dự toán Delta

    Kính gửi: Quý Khách Hàng tham khảo bài viết. "Hướng dẫn nhập dữ liệu từ excel vào phần mềm dự toán Delta" Đây là tính năng rất mạnh của chương trình. Tính năng này giúp người dùng chuyển đổi, một file dự toán được lập thủ công từ excel hoặc 1 file dự toán chạy từ các phần mềm khác sau khi đã...