phan mem ke toan re

  1. whoami777

    Dịch vụ kế toán tháng, quý, năm cho các quy mô doanh nghiệp

    Dear, Bản thân: + Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ (Xử Nữ Nam) + Sinh năm 1987 (Mẹo) + Làm có tâm, quyền lợi đi đôi trách nhiệm + Kinh nghiệm làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho nhiều công ty: Thương mại - Dịch vụ - Sản Xuất + Kế toán sau có thể kế thừa dữ liệu của mình nếu DN không cần mình nữa...