phạt

  1. VNPT-BHXH

    Quy phạm pháp luật cần biết khi làm đại lý Chữ ký số.

    Căn cứ Khoản 3, Điều 56 của Nghị định Số: 174/2013/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2013 về QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN: "Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong những hành vi...