phidichvu

  1. misgroup138

    Other Phần mềm Quản lý Tòa nhà (phí dịch vụ quản lý nhà chung cư, tiền nước, trông giữ phương tiện)

    Bạn đang cần một phần mềm hỗ trợ cho công việc tại Ban Quản lý Tòa nhà?Bạn đang làm việc trong Ban Quản lý Tòa nhà, hằng tháng phải tính toán chi phí dịch vụ nhà chung cư cho các căn hộ với diện tích khác nhau, số lượng xe máy, ô tô , xe đạp của các căn hộ khác nhau và thi thoảng lại thay đổi...