phím tăt trong word

  1. P

    Phím tắt thông dụng trong Word bạn cần biết

    Phím tắt Word giúp thao tác nhanh hơn khi xử lý văn bản, tiết kiệm thời gian và tăng sự chuyên nghiệp cho người dùng. Dưới đây là các phím tắt mà bạn nên biết khi sử dụng MS Word 1. Phím tắt Word tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản Tạo mới một tài liệu Ctrl + N Mở tài liệuCtrl + O Lưu tài...