phần mềm bán hàng online viva

  1. N

    Other Phần mềm quản lý bán hàng Online VIVA - Ngành hàng thời trang

    Phần mềm quản lý bán hàng ngành hàng thời trang VIVA đã triển khai thành công cho các Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này như: Seven.Am, Elise, Thời trang mây, Elly, Mardoll, sohee... Phần mềm quản lý bán hàng VIVA đảm bảo đáp ứng yêu cầu bán hàng chuyên nghiệp (bán buôn, bán lẻ, Sản...