phần mềm cân điện tử dtc

  1. N

    Other Phần mềm Cân điện tử Mắt Thần kết nối với cổng COM hay cổng USB?

    Cổng COM hay cổng USB đều là cổng giao tiếp kết nối máy tính với các thiết bị ngoại vi khác. Phần mềm cân điện tử Mắt Thần kiểm soát và lấy dữ liệu cân điện tử vào máy tính có khả năng kết nối với mọi đầu chỉ thị cân. Phần mềm Cân điện tử Mắt Thần sử dụng cổng giao tiếp COM hay USB là câu hỏi mà...