phần mềm đại lý nhà phân phối

  1. thaoly2807

    Other Phần mềm quản lý dành cho nhà phân phối, đại lý

    Phần mềm Mekong Soft được thiết kế cho nhà phân phối, đại lý nhiều ngành hàng. Phần mềm có tính năng tính chiết khấu theo từng khách hàng, nhớ giá, tính hoa hồng cho nhân viên... Xem chi tiết công nợ theo từng khách hàng, nhà cung cấp. Giao diện đơn giản, làm quen nhanh chóng, hướng dẫn sử dụng...