phần mềm hóa đơn

  1. Văn Trà

    Other Phần mềm hóa đơn điện tử

    Chào các anh chị. Bên mình hiện tại đang cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử của 2 nhà cung cấp: Viettel và Vietax Đặc điểm của mỗi nhà cung cấp: - Viettel: Cung cấp bản dự án lớn, phù hợp với các doanh nghiệp lớn, có nhu cầu tích hợp vào hệ thống có sẵn. Thời gian hoàn thiện hệ thống khoảng 2-3...