phần mềm kế toán lion

  1. L

    ERP Quản lý TSCĐ - CCDC

    Quản lý TSCĐ - CCDC Phân hệ này lưu giữ các thông tin cần thiết về Tài sản cố định, công cụ dụng cụ từ thời điểm mua đến khi thanh lý tại một thời điểm bất kỳ, chương trình cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với yêu cầu của doanh...
  2. L

    Phần mềm kế toán LION SOFTWARE

    Tên công ty Tên tiếng Anh Giấy CN ĐKKD Tài khoản Mã số thuế Giám đốc Công ty Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Fax E-mail Home page : Công ty Cổ phần CNTT Vua Sư Tử. : LION IT Company. : Số 4103011139 ngày 20/08/2008 của sở KH & ĐT Tp HCM. : Số 53321269 tại Ngân Hàng Á Châu, Chi nhánh Tp Hồ Chí...