phần mềm kế toán miễn phí cads finance 4.0

  1. Phần mềm Kế toán CADS

    Quy trình tính giá thành Sản xuất TT200

    QUY TRÌNH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TT200 1. LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN 1.1. Tầm quan trọng Xác định giá thành sản phẩm là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh của từng mặt hàng, từng bộ phận và cho cả doanh nghiệp. Có vai trò giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong công tác hoạch...
  2. Phần mềm Kế toán CADS

    TẶNG MIỄN PHÍ PHẦN MỀM KẾ TOÁN CADS

    NHÂN DỊP KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP 1997-2017: - CADS TẶNG MIỄN PHÍ phần mềm Kế toán CADS Finance 4.0 (cho doanh nghiệp nhỏ: 1.200 chứng từ/1năm, sử dụng 01 máy tính) - Cơ hội duy nhất trong năm 2017: Ưu đãi GIÁM GIÁ 50% khi mua mới hoặc nâng cấp Phần mềm kế toán CADS FINANCE 4.0 (áp dụng từ...