phần mềm kho - bán hàng

  1. H

    ERP Phần mềm quản lý kho miễn phí, đơn giản dễ dùng nhất

    Phần mềm quản lý kho GM Sales (Sales management) được phát triển dựa trên nhu cầu thiết yếu về quản lý thông tin hàng hóa, khách hàng… của các cửa hàng, doanh nghiệp. Chức năng chính trong phần mềm - Quản lý thông tin danh mục khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa, kho hàng, loại hàng hóa,… Chức...