phần mềm kho

  1. D

    Other PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

    Giá Sản Phẩm Sapro Accounting . 1. Đơn vị doanh nghiệp. STT Sản phẩm Số Lượng (bản) Thành Tiền (VNĐ) Mô tả sản phẩm Đào tạo Hướng dẫn 1 Asean Sapro 1.0 01 2.500.000 TM – DV Trực tiếp tại khách hàng 2 Asean Sapro 2.0 01 3.000.000 TM – DV – SX – XD 2. Đơn Vị Làm Kế Toán Thuê – Cá Nhân...
  2. H

    Other Phần mềm bán hàng miễn phí có quản lý số serial

    Phần mềm bán hàng miễn phí quản lý theo số IMEI / Serial luôn phù hợp với các cửa hàng, công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực điện tử điện tử, điện thoại, điện máy, nội thất, các cửa hàng chuyên bán SIM, Card điện thoại, thẻ game,... Một sản phẩm có rất nhiều serial / IMEI nên việc quản lý hàng...