phần mềm quản lý cho công ty máy tính

  1. M

    CRM Phần mềm quản lý Miễn Phí dành cho công ty máy tính, điện tử

    PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG – BẢO HÀNH TCSOFT 5.0 Được thiết kế dành riêng cho các công ty kinh doanh máy tính, camera, linh kiện điện tử với đầy đủ nghiệp vụ bán hàng, quản lý bảo hành và sửa chữa sản phẩm. Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Tcsoft 5.0 KHÔNG chỉ là phần mềm bán hàng thông thường. Với...