phần mềm quản lý công trình xây dựng

  1. T

    ERP Phần mềm quản lý công trình xây dựng!!! Free !!!

    MỘT SỐ TÍNH NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Quản lý vật tư trong phần mềm quản lý công trình xây dựng: + Quản lý vật tư theo mã tự tạo hoặc theo mã vạch (barcode), tên vật tư có thể tìm kiếm được từ tiếng việt không dấu cho dù dữ liệu có dấu. + Cho phép tạo ra nhiều...