phần mềm quản lý karaoke

  1. P

    Other Phần mềm quản lý karaoke SUMI

    PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG HÁT KARAOKE tại http://phanmemquanlykaraoke.com/ được đánh giá là phần mềm dễ dùng, đơn giản, nhưng hiệu quả đạt được khá cao, giúp các doanh nghiệp kinh doanh rất hiệu quả. Sau đây xin liệt kê các tính năng chính của phần mềm để thông tin đến các bạn. 1. Quản lý Danh mục...