phần mềm tùy chỉnh

  1. T

    ERP Phần mềm ERP tùy chỉnh theo yêu cầu

    Một trong các yếu tố đảm bảo phần mềm ERP được triển khai thành công là khả năng tùy biến linh hoạt, để phần mềm ERP có thể thích ứng dễ dàng hơn với doanh nghiệp. Điều này tưởng chừng như có thể được thực hiện không quá khó khăn nhưng lại thường xuyên là vấn đề nan giải khi doanh nghiệp tiến...